Οι αιτήσεις άνοιξαν,
κάντε εγγραφή τώρα!

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους από 29 ετών και άνω

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας - σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.

 

Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει:

-120 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδους της οικονομίας (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία)

-Πιστοποίηση γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

-Εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

-Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

-Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)

-Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

 

 

Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, καθημερινά 09:00-21:00 & το Σάββατο 09:00-14:00:

ΚΔΒΜ2 Ροδίων Μάθησις, Ηλία Βενέζη, Ρόδος Τηλ. 22410 01415

ΦΟΡΜΑ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ!

Η φόρμα έχει υποβληθεί επιτυχώς.
Το e-mail σας θα πρέπει να είναι σωστά γραμμένο.