Κρατικά Διπλώματα Ι.Ι.Ε.Κ.

Feature
Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του μάνατζμεντ, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Read More...
Το «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» είναι το άτομο που έχει εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένους τομείς χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων και δραστηριοτήτων με επαρκείς γνώσεις για την είσοδο του και την εξέλιξή του σε στέλεχος στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο συγκεκριμένος τομέας να στελεχώνεται με άτομα όσο το δυνατόν περισσότερα έτοιμα να προσφέρουν παραγωγικό έργο μετά από μικρού διαστήματος πρακτική ενημέρωση και κατάρτιση. Read More...
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» έχει πιστοποιήσει γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ιδανικό στέλεχος στα τμήματα και τις υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Είναι το στέλεχος που υλοποιεί με την επίβλεψη του προϊσταμένου του τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και την προβολή τους, καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης προϊόντων. Read More...
Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας αποκτά εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνεται σε λειτουργίες και καθήκοντα που αφορούν:
  • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.
  • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίηση – συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
  • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίησης – συντήρησης εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές, εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
Read More...
Ο «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Η ειδικότητα αυτή έρχεται ως αρωγός των αναγκών των Ελληνικών Επιχειρήσεων του Επισιτιστικού χώρου για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά με στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς. Read More...
Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση του City Unity έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και παγκόσμιο ναυτιλιακό περιβάλλον. Ο «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:
  • Υποδοχή των πελατών στο ξενοδοχείο και εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην Υποδοχή.
  • Εργασίες στους ορόφους και τα δωμάτια του ξενοδοχείου.
  • Προμήθεια και διαχείριση του αποθέματος εμπορευμάτων και του υλικού.
  • Πώληση και σερβίρισμα φαγητών και κρασιών στο εστιατόριο.
  • Παρασκευή και σερβίρισμα κοκτέιλ και αλκοολούχων ή μη ποτών στο μπαρ.
Read More...

Πιστοποιημένα Διπλώματα

Feature
Το Edexcel BTEC Επίπεδο 5 HND Ξενοδοχειακής Διοίκησης (QCF) είναι ένα ελληνόφωνο πρόγραμμα που συνδυάζει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρακτική γνώση. Οι ενότητες μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί και παραδίδονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τα εφόδια να εφαρμόζουν δοκιμασμένες πρακτικές των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων , να επιλύουν αποτελεσματικά σύνθετα προβλήματα, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες και να τοποθετούν την Ξενοδοχειακή Μονάδα σε νέες αγορές. Read More...
Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων προς διερεύνηση (κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και συναισθηματικά). Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στον συμβουλευόμενο την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν με τη βοήθεια του συμβούλου, προκειμένου να τα διαχειριστεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Συμβουλευτική βασίζεται σε ποικίλες επιστημονικές προσεγγίσεις (με τις επιμέρους θεωρίες και τεχνικές τους), οι οποίες διευκολύνουν τη συμβουλευτική σχέση και διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις, όπως είναι οι: Γνωστική-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική-Οικογενειακή, Πρoσωποκεντρική, Εστιασμένη στο Συναίσθημα, Marte Meo. Το πιστοποιημένο από το Edexcel Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας. Read More...
Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση του City Unity έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και παγκόσμιο ναυτιλιακό περιβάλλον. Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση, πιστοποιημένο από το Edexcel θα δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν ακαδημαϊκές και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές γνώσεις, απαραίτητα εφόδια σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν εργαστούν τη ναυτική βιομηχανία. Read More...

Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Πτυχία

Feature
Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει ποικιλία μαθημάτων στους τομείς των επιχειρήσεων και της διαχείρισης (με διάφορους τομείς εξειδίκευσης). Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργασθούν ως επιτυχημένοι διευθυντές, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα προσφέρει επιλογή σε τομείς εξειδίκευσης που επιτρέπουν στους φοιτητές να ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οι φοιτητές παρακολουθούν έξι υποχρεωτικά μαθήματα το πρώτο έτος , έξι το δεύτερο έτος και δύο το τρίτο έτος. Η συγκεκριμένη δομή δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέγουν ανά έτος μαθήματα του ενδιαφέροντός στον τομέα εξειδίκευσής τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σε βάθος κατανόηση των προσόντων που απαιτούνται στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Read More...
Tο City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει σειρά μαθημάτων στους τομείς των Τουριστικών και της Φιλοξενίας. Επαγγελματικά διαπιστευμένο από το Ινστιτούτο Φιλοξενίας, το BA πρόγραμμα Διαχείρισης Εκδηλώσεων έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους αποφοίτους με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να εισέλθουν σε πλήθος θέσεων σε αυτό το συναρπαστικό και δυναμικό κλάδο. Το πρόγραμμα αυτό είναι επαγγελματικά προσανατολισμένο, με βάση την πρακτική εμπειρία.Από την πρώτη θητεία του μαθήματος θα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων έργων και εκδήλωσεων και με ακόμη περισσότερες πρακτικές εμπειρίες στο δεύτερο έτος επίσης. Μέσα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων μας θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές, ειδικότητες και τα ζητήματα που αφορούν ενος ευρέως φάσματος οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς θα λάβουν επίσης μια εξαιρετικά δυναμική εκπαίδευση σε θέματα όπως το Events Management που είναι ενας διευρυνόμενος και συναρπαστικός τομέας - παγκόσμια κύπελλα, συναυλίες ροκ μουσικής,συνέδρια, διάφορα θεάματα, τηλεόραση, εταιρικές εκδηλώσεις, διάφορες διοργανώσεις και τώρα ακόμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες! Read More...
Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει σειρά προγραμμάτων στον Τουριστικό τομέα. Tο πρόγραμμα Διοίκησης Φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει επαγγελματίες με άριστες γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με μια εις βάθος κατανόηση του κλάδου της φιλοξενίας .Tα στελέχη του θα είναι ικανά να λειτουργούν σε μια μεσαία ή ανώτερη διοικητική θέση στη βιομηχανία της φιλοξενείας και στα πλαίσια της οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχείων, εστιατόριων καθώς και μονάδες εταιρικής φιλοξενίας. Read More for MSc... | Read More for BA...
Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει πρόγραμμα MBA που εστιάζει στη σύγχρονη σκέψη στον τομέα της εκπαίδευσης διαχείρισης, αναπτύσσει την κριτική σκέψη και παρέχει στους φοιτητές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε διοικητικό επίπεδο Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης στη διοίκηση. Τα υποχρεωτικά μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές διευρυμένες γνώσεις για τις βασικές αρχές επιχειρήσεων και στρατηγικής διοίκησης, και τη δυνατότητα να αναπτύξουν ολιστική σκέψη. Τα μαθήματα επιλογής εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς όπως χρηματοοικονομικά, διαχείρηση έργου, διαχείρηση ανάπτυξης προϊόντων, διαχείρηση κλάδου υγείας, ισλαμικά χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ και διαχείρηση ανθρωπίνων πόρων. Οι φοιτητές παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανάλογα με ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσης της επιλογής τους. Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων οι φοιτητές παραδίδουν είτε διπλωματική εργασία είτε Capstone είτε Εργασία σε Επιχειρηματικό Έργο. Read More...

City Unity: Σπουδές με αξία!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το μήνυμα σας εστάλη επιτυχώς.
Το e-mail σας θα πρέπει να είναι σωστά γραμμένο.